Proces- en Risicomanagement

Altijd ‘in control’ blijven over de processen en risico’s bij Zorg en Zekerheid. Nu, morgen en zelfs over een jaar. Allemaal om uiteindelijk onze strategische doelstellingen te kunnen realiseren bij Zorg en Zekerheid. Zo zorgen wij dat kwalitatief goede en passende zorg toegankelijk en betaalbaar is voor onze verzekerden. Daar gaat Proces- en Risicomanagement voor de volle 100%.

Bewust blijven en groeien als zorgverzekeraar

Signaleer onzekerheden, creëer verbeterpotentieel en beheers bedrijfsprocessen. Het Proces- en Risicomanagement van Zorg en Zekerheid werkt in een dynamisch speelveld binnen de zorgsector. Je komt in contact met verschillende doelgroepen. Bijvoorbeeld professionals van de ledenraad of de Raad van Bestuur, Accountants en Managers. Jij laat jouw onderbouwde visie los over uiteenlopende vraagstukken. Zitten we wel op de goede weg met Zorg en Zekerheid? Welke risico’s kunnen we verwachten en hoe spelen we daar slim op in? Om samen tot een evenwichtige besluitvorming te komen hebben we alle meningen nodig. Ook die van jou.

“Een schakel zijn tussen de doelen van de organisatie, de complexiteit van wet- en regelgeving en risicobeheersing. Door begrip en bewustzijn te creëren bij collega’s om zo op een risicobewuste wijze resultaten te behalen. 
Dát is werken aan proces- en risicomanagement.”

Sharida Gafoer, Procescontroller

Risicomanagement door heel Zorg en Zekerheid

Alle afdelingen werken, ieder vanuit de eigen rol, samen. En leveren een belangrijke bijdrage aan het beheersen van risico’s en het waarborgen van compliance. Uitgangspunt hierbij is het ‘Three-Lines-referentiemodel’. Centraal voor alle functies staat de realisatie van de doelen van Zorg en Zekerheid. En het is bedoeld om de waarde van de organisatie te beschermen en deze te vergroten. Dit maken we waar vanuit onze:

  • eerstelijnsdivisie. Hier richten we ons volledig op het beheersen van de verwachte én onverwachte risico’s.
  • tweedelijnsdivisie. Dit is een onafhankelijke afdeling die toetst of de eerste lijn de risico’s inderdaad goed beheerst.
  • derdelijnsdivisie. Hier werk je met je collega’s aan de audits. Uiteindelijk om te zorgen dat de eerste- en tweedelijnsdivisies hun werk goed hebben uitgevoerd.

Kortom, je schakelt met iedereen binnen Zorg en Zekerheid. En daarbuiten met bijvoorbeeld zorgaanbieders of accountants. Dat maakt jouw werk in dit vakgebied extra interessant. Door te reflecteren vanuit een risicobenadering is het continu zoeken naar de juiste balans. Een puzzel waar je met succes alle stukjes op de juiste plek legt. Of het nu gaat over Solvency II, de Zorgverzekeringswet, Wet Langdurige Zorg of een ander complex vraagstuk. Jij bent en blijft in control. Te beginnen met de baan die perfect bij je past.

Laat mij de vacatures zien